“Radost ze života není něco, co se nám stane, ale něco, pro co se vědomě rozhodneme"

Montessori

Montessori vzdělávání je založeno na přesvědčení, že děti jsou jedinci s vlastními potřebami, schopnostmi, silnými stránkami, a individuálním stylem učení.

Proč zrovna Montessori?

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“ … Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky.

Základem filozofie vzdělávacího systému Montessori, je přesvědčení, že každé dítě v sobě již skrývá bytost, kterou se v budoucnu stane. Aby mohlo plně rozvinout své tělesné, intelektuální, tvůrčí a emoční schopnosti, musí mít svobodu – svobodu, jíž lze dosáhnout pomocí řádu a sebekázně. Montessori pedagogové říkají, že dětský svět je plný obrazů a zvuků, které se zpočátku zdají chaotické. Z tohoto chaosu musí dítě postupně vytvořit řád a naučit se rozlišovat mezi jednotlivými vjemy, které ze všech stran „útočí“ na jeho smysly, a pomalu, ale jistě ovládat sebe a své okolí.

Jednou ze základních zásad metody Montessori je přístup k dítěti jako k rovnocennému partnerovi dospělých. Úplné respektování dětské osobnosti a víra v jeho schopnosti dává malému človíčkovi pocit vlastní důležitosti a zodpovědnosti za to, co dělá. Dítě je vedeno k samostatnosti naprosto přirozeně. Dospělý dítěti zprostředkovává kontakt s okolím, ovšem pomáhá mu pouze v případě, kdy je o to požádán. Zažitý vztah dospělý-dítě je často provázen slovy: "Na tohle jsi ještě malý/á, tomu ještě nemůžeš rozumět." Necháte-li vaše dítě objevovat svět po svém, naučí se spoustě věcí samo a pochopí, že jeho přístup k okolí má zpětnou vazbu. I my dospělí se stále učíme, že některé naše kroky vyvolávají pozitivní, jiné naopak negativní odezvu – nesnažme se dětem zastírat realitu. I přesto, že se však snažíme dětem nabídnout samostatnost, dítě musí vždy vědět, že u dospělých najde pomoc, pokud je o to požádá.

V období od narození do tří let pracuje absorbující mysl a dítě vstřebává vše ve svém okolí samozřejmě, jen samotným bytím. Nevědomky tak pracuje na tvorbě člověka své doby. Je úkolem nás dospělých nabídnout právě v této době dítěti cenné stimulující podněty v láskyplném a připraveném prostředí tak, aby mohlo využít a rozvinout bohatství skryté ve svém nitru.

Kurzy Montessori

Kontakt

Mgr. Renáta Cholevíková

Bernartice nad Odrou 118, Bernartice nad Odrou

icons

+420 724 445 346

renca.cholevikova@seznam.cz