“Radost ze života není něco, co se nám stane, ale něco, pro co se vědomě rozhodneme"

Kineziologie

Kineziologie je je metodou, která odhaluje a léčí konflikty z minulosti. Využívá odvěkou znalost vyspělých civilizací (znali a požívali ji např. Májové), a to reakci našich svalů na informace, na které my máme stres nebo s nimi jsme v souladu.

Pomáhá nám tedy dostat do vědomí souvislosti, na které jsme již zapomněli, ale přesto nás ovlivňují. Abychom mohli spokojeně žít, rozhodovat se a jednat vždy v souladu se sebou, potřebujeme vědět, co si opravdu myslíme nejen vědomě, ale také co si o tom myslí naše tělo, tj. také naše podvědomí. Kineziologický test nám tedy pomáhá rychleji tyto informace zjistit a pracovat s nimi.

Mozku - našemu biologickému počítači můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí.

Při používání kineziologického testu, velmi jemně zatlačím svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, abych pomocí biologické zpětné vazby získala odpověď na svoji otázku.

Negativní emoce sval oslabí, zatímco pozitivní ho zpevní.

Prací se svalovým testem, následným uvolněním napětí a pochopením souvislostí, se odstraňují bariéry, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám rozhodnout se svobodně v přítomnosti.

Odblokováním pomocí kineziologického testu, je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku v minulosti. Pokud pracujeme na odstraňování svých stresů a strachů, stáváme se svobodnějšími, šťastnějšími a zdravějšími. Osvobozujeme tak i své děti, protože je nezatěžujeme svými problémy a strachy.

  • Co všechno můžeme řešit?
  • Co obnáší sezení?
  • Jak se objednat

S čím Vám mohu pomoci?

PSYCHOSOMATICKÉ NEMOCI – alergie, nemoci dýchacích cest, problémy s příjmem nebo vylučováním potravy (zácpy, průjmy, nadýmání, nadváha, anorexie, bulimie), poruchy spánku, kožní problémy, bolesti hlavy, problémy s menstruací, jiné ženské potíže, neplodnost, jiné nespecifické příznaky (pálení očí, hučení v uších), angíny

DĚTSKÉ PROBLÉMY – dyslexie, poruchy učení, poruchy vyjadřování, hyperaktivita, nesoustředěnost, zvláštní chování dětí, agresivní projevy, hlasitý projev, odmítání jednoho z rodičů, odmítání jídla, exém, kašel, zácpa, průjem, enuréza (pomočování)

PSYCHICKÉ PROBLÉMY – Deprese, pochybnosti o sobě, nízké sebevědomí, stresy v souvislosti s různými situacemi, se změnami ve vašem životě, zneužívání, noční můry

TRAUMATA A NEHODY (ztráta milované osoby) > můžeme najít emocionální příčiny úrazů a tím napomůžeme k hladkému průběhu léčby

FOBIE, ZÁVISLOSTI, NUTKAVÉ STAVY, CYKLICKÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ

PARTNERSKÉ VZTAHY ezi mužem a ženou – konfliktní vztahy, problémy s navázáním vztahů, s ukončením nefunkčních vztahů, strach ze samoty

KONFLIKTNÍ VZTAHY V ZAMĚSTNÁNÍ – srovnávání se, soutěžení s druhými, strach z konkurence, z konfliktů, nefunkční spolupráce

HOJNOST V ŽIVOTĚ – ocenění sebe, druhých, rovnováha příjmu a výdeje, strach z nedostatku, dluhy

a COKOLIV dalšího, co vás trápí, na co momentálně neznáte odpovědi a chcete udělat změny ve svém životě a jít dál…

Kontakt

Mgr. Renáta Cholevíková

Bernartice nad Odrou 118, Bernartice nad Odrou

icons

+420 724 445 346

renca.cholevikova@seznam.cz