“Radost ze života není něco, co se nám stane, ale něco, pro co se vědomě rozhodneme"

Poradenství v oblastech Kineziologie, Montessori a Feng Shui

Proč právě tyto tři směry? Neboť mě velkou část mého života provázely jako koníčky, a jejich filozofie mě natolik fascinovaly, že jsem o nich chtěla vědět úplně všechno. Postupem času jsem je všechny zkoumala a začleňovala do mého života, měnila své názory a postoje, až se prolnuly v jeden můj svět a můj úhel pohledu. Tušila jsem, že všechny krásně zapadnou do všeho co dělám, a postupně jsem si dávala dohromady svou skládanku života.

Stále se učím a stále se měním, ale dnes již nahlížím na život úplně jinýma očima a nadšeně pozoruji, jak všechno se vším souvisí, a jak úžasně je to na tom světě zařízené.

Tyto poznatky a zkušenosti již ke mně neodmyslitelně patří a já je dnes již nadšeně předávám dál, aby rozjasnily další životy, inspirovaly k vlastní aktivitě každého, a umožnily tak lidem radostnější pobyt na naší krásné zemi. Pomáhám lidem vymanit se z „hry na problémy“ a uvidět souvislosti ve svém životě.

Lidé jsou tolik ovládáni strachem … strachem z nejistoty, z bezmocnosti, systému a všeobecných pravidel, zabývají se všemi v okolí, ale nerozumí sami sobě. Točí se v kruzích a nevidí východ ven, bojí se tmy a neví, jak rozsvítit, říkají, že nemůžou, protože „ONI“.

Jenže my můžeme… můžeme úplně všechno, pokud rozumíme, kdo jsme, respektujeme, co cítíme, víme, co chceme a kam směřují naše touhy. Pokud tohle neděláme, pak tady máme ještě naše děti, ty úžasné tvorečky, kteří nám s láskou ukazují, co MY děláme v životě špatně. Jenže my jim tak často nerozumíme a jsme nešťastní, pokud se naše děti chovají „jinak“, dělají nám naschvály, jsou nemocné, nebo nás nepřijímají. Přitom to stačí všechno jen pochopit a pak zaujmout jiný postoj.

Kineziologie umožňuje lidem odhalit a opravit různé nerovnováhy, které můžou souviset se stresem, výživou, problémech s učením, drobných poraněních, a dalších problémech, které je potkají v jejich každodenním životě. Kineziologie je komunikační nástroj, který Vám pomůže lépe komunikovat se sebou a s ostatními. Umění Feng Shui je prostředkem, ke čtení našeho vnitřního světa ve vnějším prostředí. Protože to, co nosíme uvnitř sebe, také projektujeme do svého bezprostředního okolí. Každý zkušený FengShui poradce, je schopen po návštěvě vašeho domu, či bytu, říct, jaký život vedete, v jakém stavu jsou vaše finance a jaké máte vztahy. Tyto dvě filozofie se krásně doplňují, neboť jedna pomáhá číst váš vnitřní, a druhá Váš vnější svět.

A jak s tím vším souvisí Montessori?
Pokud máte děti, pak metoda Montessori dokáže pomoci v komunikaci a nastavení hranic a pravidel ve vztahu k Vašim dětem. Pomáhá vnést řád do života Vašeho i Vašich dětí. Je to metoda, která Vám pomůže lépe pochopit chování dětí, přijmout je takové, jaké jsou, a dělat jim průvodce jejich životem. Respektováním určitých zásad, pomáháte připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Pro vytvoření vhodného prostředí pro děti, jsou v Montessori využívány zásady, které opět vycházejí z účení FengShui, a vhodnou komunikací s nimi jim vysvětlujete pravidla života a ukazujete jim vyznat se v sobě samých, čímž předcházíte tomu, aby v budoucnu tolik potřebovaly Kineziologii.

Všechno se vším souvisí… :-)

Ukázky z galerie

Kontakt

Mgr. Renáta Cholevíková

Bernartice nad Odrou 118, Bernartice nad Odrou

icons

+420 724 445 346

renca.cholevikova@seznam.cz